ТӘКАББАРЛЫҚ

 Біреуі жаман мінез такаббарлық,

 Менсінбеу басқаларды құлқы тарлық.

 Бұ да бір көрмегендік, білмегендік,

 Болмаса не бар өзін зор баларлық.

 Көп болса алақандай бір қағазды,

 Одан да қасиет бар мезі боларлық.

 Дәрежең артқан сайын тауфиқ * бол,

 Белгісі тауфиқлық ғақылы барлық.

 Білігі, ғақылы кәміл бар адамдар

 Мінез жоқ бойында еш шет санарлық.

 Үлкенге етер тағзым, жасқа шафхат**.

 Тағлым көрген кісі үлгі аларлық.

  Хош мәжіліс, ашық жүзді сөзі дәмді

 Таппайсың сықпытынан ешбір тарлық.

 Көңілден көтерілер жәмла уәйім

 Не қайғы бұл мәжілісте  кетер барлық.

 Аталық айтқан сөзі бәрі ғибрат

 Жүрекке неше түрлі ой саларлық.

 Болар ма бұлар бірдей оларменен

 Тылтыйып бар білгені таккаббарлық.

 ______________

* тауфиқ- ынсап

 ** шафхат – шапағат, қайырым