ЗАМАНА ЖАЙЫНАН

                 І

 Асқар, асқар, асқар тау

Асқар таудан жоғары

Асып едің, ер қазақ.

Жортуылдай жорытып,

Ор қояндай орытып,

Жер шетіне аяғың

Басып едің, ер қазақ.

Созарыңа қол жетіп,

Сөйлеріңе тіл жетіп,

Жеделдес дұспан елінің

Аруын сүйіп олжа етіп,

Кешегі өткен хандардың:

Әбілқайыр, Нұралы,

Бөкей менен хан Жәңгір

Солардың болған шағында

Кемеріңнен асып шалқып

Тасып едің, ер қазақ.