ЗАМАНА ЖАЙЫНАН

Ұмтылар ойым, толғанар,

Толғанса көңіл бұлғанар.

Жалғаншы мынау дүниеде

Өлмей де тірі кім қалар?!

Жаманнан көйлек бөз қалар,

Жақсыдан асыл сөз қалар.

Асыл сөзді күңіреніп,

Оқтасында толғасаң,

Жел шайқаған теңіздей,

Толқып жүрек қозғалар.

Теңіздер терең, тез қатпас.

Тебіренсе жүрек, тек жатпас.

Замана жайын көзге алар.

Жақсы ма, түрі, жаман ба,

Шалынған көзге нәрсесін,

Жасырмас, жаяр, сөз қылар.

Заманның түрі бұзылды,

Жақсыдан үміт үзілді.