АСЫЛ ЕР

Асыл, асыл, асыл ер

Асыл ерлер кеткен соң

Жаманға қалған күн құрсын,

Оң мен солды айырмас

Наданға қалған күн құрсын.

Саба құрсақ кешегі

Қарасына көз тойған,

Қарарына ел тойған

Билер көсем кеткен соң,

Ел ішінде осы күн

Алымнан басқа аңы жоқ,

Жұрт жайында қамы жоқ,

Сыңартық бұқа пішімді

Әкімге қалған күн құрысын.

Қала берсе бұлардан

Ғарыптарды олжалап

Өсім алып мал жиған

Осы күнгі қалтылдақ

Байларға қалған күн құрсын.