ҚАШАН ҚАДІРІ БІЛІНЕР

Көктен нұрын көшірген,

Жерден набат өсірген,

Сәулесі түссе жан бітіп

Керіліп жансыз көсілген,

Жүнін тастап, жал бітіп

Жалпайып арық есілген,

Жиһан шамы жарық күн

Оның қадірін кім білер?

Тасып тоғай суарған,

Суарса жерді бу алған,

Мұнарытып, буланып

Көк орай шалғын ну алған,

Сарқыраған ағын су

Мұның қадірін кім білер?

Өлсең кірер төсегің,

Тіріде мінер есегің,

Мұздай белі қайыспас,

Мінседағы нешеуің,