ҚАШАН ҚАДІРІ БІЛІНЕР

Қалың жауып қар жатса,

Тайғақ көкше мұз қатса,

Үш ай тоқсан кез болып

Арқаңа аяз бұл батса,

Аузын үріп, сыпырған

Азғантайың аңырсып

Көтерем тиіп әр жерде

Көтерші деп ол жатса,

Көңірсіген қара жер

Сонда қадірі білінер.

Ай тұтылып жартайса,

Ел дұспаны марқайса,

Алтын тақтан хан тайса,

Арғымақтан жал тайса,

Үзенгісін шіреніп

Керіліп жаман шалқайса,

Ала болып ағайын

Баққандары дау болса,