ҚАШАН ҚАДІРІ БІЛІНЕР

Жатқа қылар қару жоқ

Өзді-өзіне жау болса,

Бақыт пен дәулет кем болса,

Ит пен құсқа жем болса,

Дұрыс ақыл ұнамай,

Теріс айтқан ем болса,

Топтан торай шалдырмас

Жат дұспанға елінің

Жетім лағын алдырмас

Көн терілі, көк етті

Кеше бір кеткен иранлар*

Сонда қадірі білінер.

_______________

*Иранлар – жарандар.