ЗАЛАЛДЫ ТОРҒАЙЛАР

Көбейді түрлі торғай осы күні,

Шұқиды жас егінді күні, түні.

Серпіліп бір саябыр болмас па екен,

Сырылдап Тұрымтайдың шықса үні.

Бір неме жасамаса қояр емес,

Бәрінің жас бидайға түсіп жаны.

Жалғасып Тұрымтайға қырғи шығып,

Құрғырлар бітер ме еді қалмай дымы.

Қалдырмай қанаттарын жұлар ма еді,

Тартсақ та тоғыз екі торғай құны.

Жалбырап бақтың гүлі аман өсіп,

Жетісіп толар еді көрік сыны.

Иіліп басы толып піссе бидай,

Жан сая табар еді көріп мұны.

Кесірлі торғай біткен бітер ме еді,

Құдайдан жарылқасын тиіп шыны.

«Тұрымтайын» жіберіп,

Торғай нетті демесін.

Жайға жүрсе торғайлар,

Кудалаймыз немесін?!