ТІРШІЛІК МҰРАТЫ

Дүниеде жаман, жақсы бірдей тұрар,

Әр кім де өз әлінше дүкен құрар.

Үлес не тіршіліктің тиді мұрат,

Албат ой өз-өзінен бір күн сұрар,

Аспалап жүйрік неме орағытып,

Шалықтап неше түрлі жолға бұрар.

Бойлауық бесті-асаудай ойдан қырға,

Орытып ізі – жанын терге бұлар.

Қаншама бойласа да ақырында,

Жуасып, қолға тұрып – мойын сұнар.

Мұрат не, тіршіліктен бұл жиһанда,

Жауап жоқ, бұған әлі, көңіл тынар.

Жоқ жолын душар келіп тапқан білер,

Тіршілік дәмін көріп татқан білер.

Үйлескен ақыл ойы дос жолында,

Сарғайып жілік майы аққан білер.