ТАСТАҒАН ЖАРҒА

 Жарым, жаным,

 Бұл қалай?

 Жалғызым, бар

 Бұл қалай?

 Ұмыттың ба құдайды?

 Асығым менің

 Бұл іске,

 Кәрібім менің

 Бұл күшке,

 Жүрегім нағып шыдайды?

 Алысқан қол,

 Айтысқан серт,

 Көздеген жол,

 Көкіректе дерт,

 Жасырыңды ма? жатты ма?