ТҮС

Өткен жұма түнінде,

Мен бір ғажап түс көдім.

Түс болғанда тамаша,

Адам нанбас іс көрдім:

Ылдиы жоқ, қыры жоқ,

Кең алқаптың үстінде,

Қыбырлаған жандардың

Көптігін шектен тыс көрдім.

Қиыры жоқ, шеті жоқ,

Толып тұрған адамдар

Бұ, не деген көпшілік,

Шамасы үлкен базар бар.

Шырамытып біреуді

Жанына бардым жақындап

Сұрап едім «бұ не?» деп,

Қоя берді тақылдап.