МҰҒАЛІМДЕРГЕ

Кешегі кезде,

Жүрдіңіз сіз де

Аяқтарың майысып.

Ерте алмай елді,

Баса алмай шерді

Қабырғаңыз қайысып.

Ел жұмысы есеп пе?

Ауырламай десекте.

Кекшейтіп басын,

Бұл етіп асын,

Шай құйдырды қонаққа.

Бай берсе етін,

Молда айтты ретін,

Ашты есік жұмаққа.

Шайын жасап солардың,

Жұмысына жолалдың.