БЕТАШАР

Қырқұдық, Борсы – көліміз,

Іргелі мынау еліміз.

Қайырлы, құтты жай болсын,

Келіп түскен жеріңіз.

Ойдан, қырдан жиылып,

Ардақты келін келді деп,

Отыр ғой бәрі сүйініп.

Ана отырған ақ шашты,

Ақ көңілді, ықыласты

Баршамызға ана еді,

Бармай тапқан қағба еді.

Шырағымнан басқа сөзі жоқ,

Қабақ шытар кезі жоқ,

Үлкен енеңізге бір сәлем!

Қанипа деген өз енең

Момындыққа ыңғайлы,

Үй ішіне бек жайлы

Кіші енеңізге бір сәлем!