VIII ХИЯЛИ ХАСТЕРЛІКТЕР

ХИЯЛИ ХАСТЕРЛІКТЕР1

Ауру, зағифтік жалғыз тәнге хас емес, жанда  да яғни ғақылда да болады. Тәндегі хастерліктер не қадар көп һәм түрлі-түрлі болса, ғақылға пайда болған хияли хастерліктер де бек көп һәм түрлі-түрлі болады. Тәб ғылымында әр қайсысының айырым аттары бар, себептері һәм даулары да сол ғылымда  баян қылынған. Бұл хияли хастерлікке мүбтилә2 болған қайсы бір адамдар сырт көріністе, жүріс-тұрыста, шаруаларын басқаруда еш кемдігі жоқ, сөйлесе сау кісілерді жаңылтады. Әмме аузында бір түрлі хияли хастерлік бар, әрдайым уайым қайғыдан шықпайды. Әр нәрседен  жараусыз һәм қорқынышты бір нәтиже тудырады. Қатты хиял себепті сол шекке жетеді: ас-судан  қалып, жүдеп ғақабетінде3 әлек болады, я болмаса ғұмыр бойы азап шегеді. Қайсы бір адам бұның халапінше4 әрдайым шат, өзіне өзі қанағат, өзін дүниенің бір тірегі деп хиял етеді. Қайсы бір адамның көзіне өлген жандар көрінеді, олармен сөйлеседі. Әммә қасындағылар (сау  кісілер) оларда сезбейді. Кейбір, сондай да хияли ауруға мүбтәлә болған адамдар болады. Сап-сау тәнінің бір жерінде шығып келе жатқан бір жара барлығын сезіп шатасады. «Мінеки, мінеки, мынау жерімде жара бар, соны көрмейсіз бе?»  сау кісілерге көрсетеді. Қарасаң дым да жоқ!

______________

1 Хастерліктер – хияли аурулар.

2 Мүбтилә - ұшыраған, шалдыққан.

3 Ғақабетіне – ақырында.

4 Халапінше – керісінше.