ЖҮГЕНСІЗДІК АДАМҒА ЖОЛ МА ЕДІ?

Дүниеде себепсіз еш іс істеген емес, ешбір уақиға туған емес. Әлбетте, қазір көзіміз көріп  отырғаң қан төгулер, бассздықтар бұның бәрінің де себептері болған соң болып отыр. Бұларды болдыратын себептерді тауып, күн ілгері сақтанса бұл уақиғалар болмақ емес, қандар төгілмек емес.

Дүниедегі жәмғияттардың1 ең кішкенесі, ең басы ғайла, яғни бір үйлі жаннан басталады. Одан жоғары бір тайфә, онад жоғары бір ру, одан жоғары бір ұлт, одан жоғары бүтін адам боласы. Бұл, тұқым жағынан қарағандағы басқыштар. Бұл ғана емес, адам баласы тұрған жеріне қарай, сөйлеген тіліне қарай, хәттә, ағтихад2 еткен дініне қарай, уә басқа неше түрлі нәрселеріне қарай түрлі-түрлі жікке бөлінеді.

Бір үйлі жанның ішіндегі ағзаларының әрқайсысына түрлі-түрлі міндет артылады: әкенің жұмысы – міндеті бір түрлі. Баланың міндеті тағы бір түрлі, шешенің міндеті үшінші түрлі. Осылар өз міндеттерін кемшіліксіз жеріне келтіріп тұрса, ол ғайләның ғайла тұрмысы тәртіпті болмақ.

 ________

1 Жәмғият – қауымдастық, қоғам.

2 Әғтиқад – сенім.